رمان استاد خلافکار

رمان استاد خلافکار پارت آخر

    کنار هم دراز کشیدیم و اولین خواب سه نفرمون رو تجربه کردیم. چند روزی از اومدن آرمین و…

بیشتر بخوانید »

رمان استاد خلافکار پارت۱۰۶

  بعد از مدتها یه شب بی نقص پر از لذت پر از عشق با امیر تجربه کرده بودم اولین…

بیشتر بخوانید »

رمان استاد خلافکار پارت ۱۰۵

  سریع پیاده شدم و در سمت امیر و باز کردم دستاشو گرفتم و سعی کرد کنارم بزنه پسم بزنه…

بیشتر بخوانید »

رمان استاد خلافکار پارت ۱۰۴

    نگاهی بین من و آرمین رد و بدل کرد و همراه آرمین از عمارت بیرون رفت. نگاه پر…

بیشتر بخوانید »

رمان استاد خلافکار پارت ۱۰۳

  امیر صورتم رو نوازش کرد و گفت _نگران چیزی نباش ملکه من منو که میشناسی اتفاقی برام نمیفته میریم…

بیشتر بخوانید »

رمان استاد خلافکار پارت ۱۰۲

  اشکمو از روی صورتم پاک کردم و گفتم شما امیر و نمیشناسی فقط بدی هاش دیدی اما اون آدم…

بیشتر بخوانید »

رمان استاد خلافکار پارت ۱۰۱

  کاری می کنم تک تکتون به پای ما بیفتین و بخواین جون تو نو ببخشم اما من تا چشمای…

بیشتر بخوانید »

رمان استاد خلافکار پارت ۱۰۰

    آرمین که رگ گردنش بیرون زده بود و عصبانیت از صورتش می بارید خواست به سمتش حمله کنه…

بیشتر بخوانید »

رمان استاد خلافکار پارت ۹۹

    پسرم رو بیشتر به خودم فشار دادم و گفتم بعدا همه چیز رو براتون توضیح میدم هانا نگران…

بیشتر بخوانید »

رمان استاد خلافکار پارت ۹۸

  شک نداشتم امیر که بیدار بشه و من و اینجا ببینه یا فقط بشنوه خودش سر از تنم جدا…

بیشتر بخوانید »

رمان استاد خلافکار پارت ۹۷

  با دیدن عادل که داشت از دور به سمتم می‌اومد به طرفش رفتم با نهایت التماس ازش پرسیدم چی…

بیشتر بخوانید »

رمان استاد خلافکار پارت ۹۶

  دعاکردم تا امیر سالم و سلامت از این اتاق بیاد بیرون که بتونه زندگی که آرزو داشت کنار پسرش…

بیشتر بخوانید »

رمان استاد خلافکار پارت ۹۵

  اما وقتی جوون از پاهاش رفت روی زمین افتاد و منم باهاش آوار شدم. به خاطر چراغی که بالایی…

بیشتر بخوانید »

رمان استاد خلافکار پارت ۹۴

  پرستار از من پرسید هپدرش کجاست؟ معمولاً پدرا از دیدن اولین بار غذا خوردن بچه هاشون خیلی لذت میبرن.…

بیشتر بخوانید »

رمان استاد خلافکار پارت ۹۳

  اشکم داشت در می اومد اینقدر احساساتی شده بودم که باورم نمیشد شاید به خاطر دوران حاملگی بود اما…

بیشتر بخوانید »

کدبازان