رمان نبض سرنوشت

رمان نبض سرنوشت پارت آخر

دستی لای موهاش میکشه و میگه : هیچی دیگه ، یه ذره ابرویی هم که داشتیم از بین رفت! .…

بیشتر بخوانید »

رمان نبض سرنوشت پارت۵۲

انا رفت کنار و من جاش نشستم . مسعود پیر تر و شکسته تر شده بود نسبت به اون روزی…

بیشتر بخوانید »

رمان نبض سرنوشت پارت ۵۱

آذین با بهت خندید و گفت: خیلی جالبه! سهامدار شرکتی هستی که کلش مال خودته! من نمیفهمم واقعا!! نگاهی بهش…

بیشتر بخوانید »

رمان نبض سرنوشت پارت۵۰

از ماشین پیاده شدم و منتظر ساشا وایسادم تا ماشین و پارک کنه.. قرار گذاشته بودیم که بعد از جلسه…

بیشتر بخوانید »

رمان نبض سرنوشت پارت۴۹

_اونجا چی کار میکنه؟ اصلا آدرس شرکت و از کجا آورده؟! بی توجه به سوالی که پرسید گفتم: عسل پاشو…

بیشتر بخوانید »

رمان نبض سرنوشت پارت۴۸

بعدم بدون اینکه منتظر جوابی ازش باشم راه افتادم برم که ، قدم اولم به دوم نرسیده صدای مسعود به…

بیشتر بخوانید »

رمان نبض سرنوشت پارت۴۷

چپ چپ نگاش کردم و گفتم: با من که نبودی احیانا؟! چونش و خاروند و گفت: نه بابا صداش و…

بیشتر بخوانید »

رمان نبض سرنوشت پارت۴۶

با توقف ماشین جلوی تالار، باهم پیاده شدیم.. ماهان بازوش و به سمتم گرفت که با لبخند دستم و دورش…

بیشتر بخوانید »

رمان نبض سرنوشت پارت۴۵

کلید انداختم بریم تو خونه که با صدایی همونجا متوقف شدیم _عسل برگشتیم و با دیدن آرشام و هدیه لبخندی…

بیشتر بخوانید »

رمان نبض سرنوشت پارت۴۴

_پس مدارک کافی، هست برای اینکار؟ _اره ولی خب قطعا تنها نبوده و یکی تو شرکت هست که بهش کمک…

بیشتر بخوانید »

رمان نبض سرنوشت پارت۴۳

یه چشم غره دیگه بهم رفت و روشو گرفت ، منم دیگه چیزی نگفتم و دوباره مشغول غذام شدم _شما…

بیشتر بخوانید »

رمان نبض سرنوشت پارت۴۲

نشسته بودیم تو شرکت و منتظر ساشا بودیم که آخرش صدای ماهان بلند شد:_ ای بابا چرا نمیاد پس? خواستم…

بیشتر بخوانید »

رمان نبض سرنوشت پارت۴۱

کلید انداختم و در رو باز کردم . همینکه رفتم تو با بوی غذایی که تو کل خونه پیچیده بود…

بیشتر بخوانید »

رمان نبض سرنوشت پارت۴۰

لبخندی خجولی زدم و گفتم : خودت که شرایط رو بهتر میدونی حالا عیب نداره ببنیم کی وقت کنم، میرم…

بیشتر بخوانید »

رمان نبض سرنوشت پارت۳۹

آروم کلیدمو در آوردم و درو باز کردم . کفشامو تو جاکفشی گذاشتم . پاهام دبگه جونی نداشت انقدر راه…

بیشتر بخوانید »

کدبازان