رمان عشق ممنوعه استاد

رمان عشق ممنوعه استاد پارت ۱۸

  ” آراد “ با اخمای درهم در ماشین رو بهم کوبیدم و شاکی وسط حیاط منتظرش ایستادم ، این…

بیشتر بخوانید »

رمان عشق ممنوعه استاد پارت ۱۷

  با اخمای درهم سری تکون دادم و گفتم: _بدم … بد !! یک قدم بهم نزدیک شد و درحالیکه…

بیشتر بخوانید »

رمان عشق ممنوعه استاد پارت ۱۶

  ” آراد “ بی حوصله نگاه ازشون گرفتم و نگاه سرگردونم رو توی پذیرایی چرخوندم ، عه پس اون…

بیشتر بخوانید »

رمان عشق ممنوعه استاد پارت ۱۵

  _آره… وظایف آیندت میخوای بهت یادآوری کنم ؟! اصلا متوجه حرفاش نمیشدم که یکدفعه جلوی چشمای مات و مبهوتم…

بیشتر بخوانید »

رمان عشق ممنوعه استاد پارت ۱۴

  با دونستن روحیه وحشی اون دختره قبل از اینکه بلایی سرش بیاره و جو کلاس رو بهم بزنه محکم…

بیشتر بخوانید »

رمان عشق ممنوعه استاد پارت ۱۳

  _چیه …. لال شدی ؟! از ضرب دستش یک قدم عقب رفتم و عصبی چشمام رو باز کردم و…

بیشتر بخوانید »

رمان عشق ممنوعه استاد پارت ۱۲

  ” آراد “ میدونستم توی یک روز نتونسته هیچ کاری انجام بده ولی توقع داشتم لااقل کمی ناراحت بشه…

بیشتر بخوانید »

رمان عشق ممنوعه استاد پارت ۱۱

    چی ؟؟ این الان داشت کجا میرفت ؟؟ این دختری که من تا امروز دیده بودم از کسی…

بیشتر بخوانید »

رمان عشق ممنوعه استاد پارت ۱۰

لباسای راحتیم رو تنم کردم و درحالیکه کلاهی روی موهام میزاشتم و به وسیله اون قصد پنهون کردنشون رو داشتم…

بیشتر بخوانید »

رمان عشق ممنوعه استاد پارت ۹

فقط کافی بود پام رو از این جهنم بیرون بزارم اون وقت دیگه تهدیدا و حرفاش برام پشیزی ارزش نداشت…

بیشتر بخوانید »

رمان عشق ممنوعه استاد پارت ۸

    شاید فکر میکرد اینطوری میتونه من رو بترسونه ولی زهی خیال باطل ! برای اینکه بیشتر حرصش رو…

بیشتر بخوانید »

رمان عشق ممنوعه استاد پارت ۷

🌺🌺🌺 🌺🌺 🌺 #Part31     با ترس و چشمای گشاد شده نگام کرد و گفت: _چ…چیکار میکنی ؟! چاقو…

بیشتر بخوانید »

رمان عشق ممنوعه استاد پارت ۶

🌺🌺🌺 🌺🌺 🌺 #Part26 دادی از درد کشید ولی بازم ولم نکرد و بدتر دندوناش رو توی بالا تنه ام…

بیشتر بخوانید »

رمان عشق ممنوعه استاد پارت ۵

🌺🌺🌺 🌺🌺 🌺 #Part21 بعد از کلاس و بیرون رفتن استاد با عجله وسایلم رو داخل کوله پشتیم انداختم که…

بیشتر بخوانید »

رمان عشق ممنوعه استاد پارت ۴

🌺🌺🌺 🌺🌺 🌺 #Part16 سرش رو خم کرد تا هم قد من بشه در همون حال پوزخند صدا داری زد…

بیشتر بخوانید »

کدبازان