رمان گرگها

رمان گرگها پارت ۷۴ (آخر)

خنده م گرفته بود و خندیدن باعث میشد نتونم خودمو جمع کنم و فرار کنم.. بالاخره کم آوردم و از…

بیشتر بخوانید »

رمان گرگها پارت ۷۳

۲۴۸) کامیار جلوی آرایشگاه من و منیرو پیاده کرد و نوک انگشتشو فرو کرد تو چال گونه م و گفت…

بیشتر بخوانید »

رمان گرگها پارت ۷۲

لیلی وقتی کامیار نشست توی ماشین و رو به من که داغون بودم و گریه میکردم کرد و پرسید “میتونی…

بیشتر بخوانید »

رمان گرگها پارت ۷۱

۲۴۲) وقتی از زدن من خسته شد، خودشو پرت کرد روی مبل و نفس نفس زد.. منم همونجا روی زمین…

بیشتر بخوانید »

رمان گرگها پارت ۷۰

ساعت از ۱۲ شب گذشته بود که به بهرام گفتم دیگه بریم و همه خسته ن.. خودم داغون بودم و…

بیشتر بخوانید »

رمان گرگها پارت ۶۹

۲۳۳) تعطیلات عید با عید دیدنی ها و رفتن به خونه ی فک و فامیل من و بهرام گذشت و…

بیشتر بخوانید »

رمان گرگها پارت ۶۸

۲۲۸) هنوز روی زمین نشسته بودم و به مسیری که کامیار رفته بود چشم دوخته بودم که مادرم بازومو گرفت…

بیشتر بخوانید »

رمان گرگها پارت ۶۷

لیلی از خونه ی کامیار تا رسیدن به آرایشگاه، های های گریه کردم و خودمم تعجب کردم که چطور تصادف…

بیشتر بخوانید »

رمان گرگها پارت ۶۶

۲۲۱) روزی که بهرام و مادر و خواهرش اومدن دنبال من و مامان که بریم برای خرید، توی کوچمون ناخوداگاه…

بیشتر بخوانید »

رمان گرگها پارت ۶۵

کامیار نتونستم برای مراسم بله برون لیلی برم.. به زور لباس پوشیده و آماده شده بودم که برم، حتی ریش…

بیشتر بخوانید »

رمان گرگها پارت ۶۴

من و من کرد و من محکم و جدی گفتم که فقط میخوام راستشو بدونم.. _راستش کامیار بیماریهای روح و…

بیشتر بخوانید »

رمان گرگها پارت۶۳

  آهنگ بوی پیراهن یوسف ۲۱۲) وظایفمو انجام داده بودم و وقت خرابی خودم بود.. سیگاری روشن کردم و روی…

بیشتر بخوانید »

رمان گرگها پارت ۶۲

۲۰۹) کامیار لیلی که رفت دل دیوونه م خودشو کوبید به سینه م که دنبالش برم.. یه لحظه همه ی…

بیشتر بخوانید »

رمان گرگها پارت ۶۱

۲۰۵) کامیار به لیلی گفتم داریم با آذر میریم خرید ولی سر کوچه آذرو پیاده کردم و گفتم خودش با…

بیشتر بخوانید »

رمان گرگها پارت ۶۰

۲۰۱) با حرفهایی که لیلی در مورد وجود خدا زد، بُعد دیگه ای از شخصیتش و روح آگاه و فهمیش…

بیشتر بخوانید »

کدبازان