𝔅𝔦𝔩𝔟𝔬

هر چقدر که میخوای حکایت‌ها رو باور کن، چیزی که تو واقیعته، همیشه کابوسه 🥀🖤
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

𝔅𝔦𝔩𝔟𝔬
Asali
خانم

کدبازان