الا

هر جا کم آوردی بگو... خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا🗣🗣🗣🗣
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

الا
...
21
خانم
مجرد
لرستان
کوهدشت
لر
دیپلم

دی چت هوشت بنیسم...بیوم کل وت، باومیش هونه بیوم بلد نیه😁😁

کدبازان